Paulina Zadura-Lichota

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW i |Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje prace Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Raportu „Innowacyjność”, oraz „Global Entrepreneurship Monitor. Polska”, wydawanych przez PARP.