Anna TarnawaKieruje pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek Finanse i Bankowość), Staffordshire University, Wlk. Brytania (MA in Economics), studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami (SGH) oraz Akademię Ewaluacji (Euroreg, UW). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności oraz w opracowywaniu i konsultowaniu dokumentów dotyczących działalności małych i średnich przedsiębiorców.

Od 2011 roku członek polskiego zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie Global Entrepreneurship Monitor. Autor, współautor i redaktor publikacji nt. stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, strategii działania mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczości kobiet oraz finansowania działalności przedsiębiorstw. Główne obszary zainteresowań: ekosystemy przedsiębiorczości i innowacyjności, innowacje społeczne, motywacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, finansowanie działalności przedsiębiorstw.