Agnieszka Zakrzewska - Bielawska

Jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W obszarze Jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech), koopetycją i strategią relacyjną przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw innowacyjnych. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilku monografii, a także czterech podręczników. Bierze udział i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki.

Uczestnik ponad 70 konferencji naukowych, w tym kilkunastu konferencji międzynarodowych. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Europie (w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech). Członek rady reakcyjnej kilku czasopism międzynarodowych. Dwukrotna laureatka konkursu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na najlepsze prace naukowe. Wyróżniona została trzykrotnie nagrodą za najlepszy referat (podczas dwóch krajowych i jednej zagranicznej konferencji), a także wielokrotnie nagrodę indywidualną Rektora PŁ za osiągnięcia naukowe.