Agnieszka Żmudzińska

Dyrektor działu projektów doradczych i edukacyjnych w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., project manager, koordynator prac zespołu audytorskiego IWP, odpowiedzialna za rozwój usług doradczych i edukacyjnych Instytutu, w tym za realizację we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych „Total Design Management”.