Tomasz Prucnal

Dyrektor finansowy w firmie Erkado Zbigniew Kozłowski. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie w Raiffeisen Bank Polska, jako dyrektor Centrum Biznesowego. Ukończył studia z ekonomii na KUL oraz z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Erkado zarządza działem finansowym oraz odpowiada za rozwój eksportu. Uczestniczy w procesie internacjonalizacji firmy oraz kreowaniu nowych modeli produktów. W ramach realizacji projektów dofinansowanych z UE odpowiada za rozwój nowych produktów i rejestrację zastrzeżeń patentowych.